Privacyverklaring Oranjevereniging Rossum

 1. Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Rossum verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.

Indien je lid wordt van Oranjevereniging Rossum, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger/ deelnemer of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging Rossum verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacy-verklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacy-verklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Rossum persoonsgegevens?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Familienaam
 2. Adresgegevens
 3. Bankrekeningnummer

2.2 In het kader van deelname aan activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam of alleen familienaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer en/ of e-mailadres

2.3 De Oranjevereniging Rossum verwerkt de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Je naam en adres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
 2. Je naam, adres, telefoonnummer en/ of e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van Oranjevereniging Rossum.
 3. Je bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen verwerken.

 

 1. Bewaartermijnen

De Oranjevereniging Rossum verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

De Oranjevereniging Rossum verwerkt en bewaart je persoonsgegevens welke verwerkt worden voor deelname aan haar activiteiten vanaf het moment van inschrijving tot een redelijke termijn, met een maximum van 10 jaar, na afloop van de betreffende activiteit.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen

Oranjevereniging Rossum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via secretaris@oranjeverenigingrossum.nl

 

 1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
 • Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en evt. blokkeren per domein.

 

 1. Inzage/ wijzigen persoonsgegevens

Via secretaris@oranjeverenigingrossum.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oranjevereniging Rossum zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Oranjevereniging Rossum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Bezwaar maken

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur via secretaris@oranjeverenigingrossum.nl

 

 1. Vragen, klachten en contact

Indien je vragen of klachten hebt over de wijze waarop Oranjevereniging Rossum je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via secretaris@oranjeverenigingrossum.nl

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via  secretaris@oranjeverenigingrossum.nl

 

 1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring door te kijken op veranderingen.

 

Contactgegevens

Oranjevereniging Rossum
contact@oranjeverenigingrossum.nl

Secretariaat
Contactpersoon: Albert Vogel
secretaris@oranjeverenigingrossum.nl

Ratjetoe
Contactpersoon: Bas Maaskant
ratjetoe@oranjeverenigingrossum.nl